Công cụ quảng cáo được tài trợ

Quản lý quảng cáo được tài trợ của bạn bằng chiến lược thông minh

Công cụ Quảng cáo PPC nhằm mục đích tăng ROI cho quảng cáo của bạn. Nó có thể trực quan hóa hiệu suất chiến dịch của bạn với dữ liệu rõ ràng. Và giúp bạn mở rộng quy mô bán hàng của mình thông qua các chiến lược đặt giá thầu tự động mạnh mẽ.

Amazon ppc tool

Bảng điều khiển quảng cáo được tài trợ

Tổng quan về quảng cáo được tài trợ: Hiển thị dữ liệu tóm tắt cho tất cả tài khoản quảng cáo, chẳng hạn như từ khóa chi tiêu nhiều nhất và sản phẩm được chi tiêu nhiều nhất, giúp tìm hiểu hiệu suất trong nháy mắt.

Hiệu suất chiến dịch quảng cáo: Bạn có thể phân tích dữ liệu quảng cáo bằng cách so sánh các chỉ tiêu khác nhau, biểu đồ sẽ cho bạn biết xu hướng chỉ tiêu đang diễn ra như thế nào.

Bắt đầu dùng thử MIỄN PHÍ

Phân tích quảng cáo được tài trợ

Phân tích quảng cáo được tài trợ: Phân tích dữ liệu quảng cáo theo từng góc độ, chẳng hạn như nhóm quảng cáo, quảng cáo, sản phẩm, cụm từ tìm kiếm. Nhiều bộ lọc sẽ giúp bạn tìm ra chìa khóa để tối ưu hóa quảng cáo theo các chỉ số khác nhau.

Tối ưu hóa quảng cáo của bạn: Phân tích và tối ưu hóa quảng cáo kịp thời, cần thiết để cải thiện hiệu suất quảng cáo, các công cụ hữu ích của chúng tôi sẽ giúp bạn thành công trong quảng cáo được tài trợ.

Bắt đầu dùng thử MIỄN PHÍ
amazon ppc tool
Amazon ppc tool

Quản lý quảng cáo được tài trợ

Đơn giản hóa việc quản lý tất cả quảng cáo được tài trợ: Quản lý tất cả quảng cáo được tài trợ cho nhiều cửa hàng của bạn. Bạn không cần phải xử lý các vấn đề phức tạp, bạn có thể tập trung vào việc bán hàng của mình.

Hiển thị hiệu suất chiến dịch của bạn: Công cụ này hỗ trợ bạn kiểm tra hơn 19 chỉ số cho chiến dịch. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hiệu suất của chiến dịch trong nháy mắt.

Bắt đầu dùng thử MIỄN PHÍ

Công cụ tự động

Công cụ đặt giá thầu tự động: Công cụ Đặt giá thầu tự động sẽ hỗ trợ bạn quản lý quảng cáo bằng các chiến lược đặt giá thầu, chẳng hạn như ngân sách, phạm vi thời gian, đặt giá thầu, tăng chuyển đổi và giảm Acos một cách thông minh.

Công cụ Ngân sách Tự động: Công cụ ngân sách tự động sẽ giúp bạn điều chỉnh ngân sách theo quy tắc, nghĩa là bạn có thể đặt ngân sách khác nhau cho phạm vi ngày khác nhau.

Bắt đầu dùng thử MIỄN PHÍ
amazon ppc tool

Tìm hiểu các công cụ khác

Bắt đầu kinh doanh thông minh đầu tiên cho bạn để tăng trưởng liên tục trên Amazon