Chính sách Bảo mật


Chúng tôi thu thập và quản lý dữ liệu của người dùng theo Chính sách quyền riêng tư sau đây, với mục tiêu kết hợp các giá trị của công ty chúng tôi: Minh bạch, khả năng tiếp cận, tỉnh táo, khả năng sử dụng. Chính sách bảo mật này cho bạn biết cách chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin liên quan được thu thập thông qua trang web này.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, bằng cách đăng Chính sách bảo mật sửa đổ mà bạn luôn có thể truy cập bằng cách nhấp vào liên kết "Chính sách Bảo mật" trên trang chủ của trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này cho thấy bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

Về Thông tin Cá nhân (được định nghĩa dưới đây), nếu bất kỳ sửa đổi nào ít hạn chế hơn về việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân do bạn tiết lộ trước đó, chúng tôi sẽ có được sự đồng ý của bạn trước khi thực hiện các sửa đổi đó đối với thông tin đó.

CÁC LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

1.Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập tên, email, địa chỉ, thông tin thẻ tín dụng và các chi tiết khác của bạn. Thông tin cá nhân có thể được thu thập khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng hoặc trong các hoạt động khác.

2.Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp bất cứ khi nào bạn truy cập trang web. Thông tin này bao gồm địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ truy vấn của bạn và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Captain BI có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

– Google Analytics: ẩn danh (miền phân phát quảng cáo, loại trình duyệt, nhân khẩu học, cài đặt ngôn ngữ, lượt xem trang, thời gian/ngày), ẩn danh (địa chỉ IP)

1.để quản lý website này

2.để cá nhân hóa trang web cho người dùng

3.để phép bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ trang web

4.để gửi cho bạn bảng sao kê và hóa đơn

5.để các khoản thanh toán từ bạn

6.để gửi cho bạn thông tin tiếp thị

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình bảo mật hợp lý và phù hợp nhất với các tiêu chuẩn ngành hiện hành để bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép bằng cách xâm nhập vật lý và điện tử. Thật không may, không có việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ dữ liệu có thể được đảm bảo an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách tuân theo các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc lưu trữ tại trang web này.

CHUYỂN DỮ LIỆU QUA BIÊN GIỚI

Thông tin được thu thập có thể được lưu trữ và sử dụng và chuyển giao giữa bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động để cho phép sử dụng thông tin theo chính sách bảo mật này.

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng đồng ý với việc chuyển thông tin cá nhân xuyên biên giới đó.

CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cho phép bạn yêu cầu hoặc thực hiện thay đổi hoặc cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu nhận dạng trước khi phê duyệt các yêu cầu đó. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống một cách vô lý, đòi hỏi thời gian hoặc nỗ lực không hợp lý của nhân viên kỹ thuật hoặc hành chính của chúng tôi hoặc làm suy yếu quyền riêng tư của người khác. Chúng tôi có quyền cho phép bạn truy cập Thông tin Cá nhân của mình trong bất kỳ tài khoản nào bạn thiết lập với trang web này cho mục đích thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật của riêng bạn và trong trường hợp đó, hướng dẫn thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật đó sẽ được cung cấp khi cần thiết.

CHÍNH SÁCH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ EM

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến cho tất cả khách truy cập trang web của mình, bao gồm cả trẻ em. Trang web này là một trang web đối tượng chung. Phù hợp với Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA), chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ hoặc bán cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ đã phát hiện ra rằng con bạn dưới 13 tuổi đã gửi thông tin nhận dạng cá nhân của mình mà không có sự cho phép hoặc đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin khỏi danh sách hoạt động của chúng tôi, theo yêu cầu của bạn. Để yêu cầu xóa thông tin của con bạn, vui lòng liên hệ với trang web của chúng tôi như được cung cấp dưới đây trong phần "Liên hệ với chúng tôi" và đảm bảo đưa vào tin nhắn của bạn cùng thông tin đăng nhập mà con bạn đã gửi.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB ĐỐI TÁC TIẾP THỊ LIÊN DOANH

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng riêng. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

CHI TIẾT LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, thực tiễn của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: vn@captainbi.com